Get Adobe Flash player

รวมภาพกิจกรรม รอง ผบก.ศพฐ.6

ดูเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรม ศพฐ.6

ดูเพิ่มเติม

Copyright 2014 @ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5524-1557 โทรสาร : 0-5524-1684 E-mail: yoorob_su@police.go.th