พฐ.จว.สุโขทัย

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย

Sukhothai Provincial Police Forensic Science

 วาท พ.ต.อ.หญงวไลรตน ดานพกลทอง
 พ.ต.อ.หญิง วิไลรัตน์ ด่านพิกุลทอง
Pol.Col. Wilairat Danphikulthong
นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.สุโขทัย
โทร 08-9968-2277

sukhothai1

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย 257/40 ถนนนิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จว.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-0949 โทรสาร 0-5561-0949

E–mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004254398641

facebook page