พฐ.จว.สุโขทัย

รปชด ขรก. พฐ.จว.สท ๒๐๐๒๐๙ 0015

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วิไลรัตน์ ด่านพิกุลทอง
นวท.(สบ 4) พฐ.จว.สุโขทัย

sukhothai1

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย 257/40 ถนนนิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จว.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-0949 โทรสาร 0-5561-0949 E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004254398641