พฐ.จว.พิจิตร

phichit 24102561

พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ กุณฑโร
นวท.(สบ 3) หน.พฐ.จว.พิจิตร

 

phichit1

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร 29/84 ถนนคลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5699–0322 โทรสาร 0-5699-0322 มท. 16778 E - mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เว็บไซต์ : http://phichit.forensic.police.go.th/