พฐ.จว.พิจิตร

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Police Forensic Science

 01 พ.ต.อ.หญง วนเพญ ศลาพนธ นวท.สบ 4 พฐ.จว.พจตร Pol.Col. Wanpen Silaphan
 พ.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ ศิลาพันธุ์
Pol.Col. Wanpen Silaphan
นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.พิจิตร
โทร 09-3235-5361

 

phichit1

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร 29/84 ถนนคลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5699–0322 โทรสาร 0-5699-0322 มท. 16778

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://phichit.forensic.police.go.th/

Facebook: https://www.facebook.com/phichit.forensic

 

facebook page