พฐ.จว.เพชรบูรณ์

พ.ต.อ.หญง ไพลน ภวนบ

พ.ต.อ.หญิง ไพลิน ภูวนัย
นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบูรณ์

 

แผนผังการบังคับบัญชา พฐ.จว.เพชรบูรณ์

454157

 

สถานที่ตั้ง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์

อาคารททำการ2560 1 ๑๘๑๑๐๑ 0435

1541048263177

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ 132  ถนนสระบุรี-หล่มสัก หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-3311 โทรสาร 0-5671-3312 E - mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/phetchabun.forensic