พฐ.จว.เพชรบูรณ์

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์

Phetchabun Provincial Police Forensic Science

 พ.ต.อ.กฤช โอภาสนพทธ
 พ.ต.อ.กฤช โอภาสนิพัทธ์
Pol.Col.Krich Opasnipath
นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.เพชรบูรณ์
โทร 08-6611-7695

 


 

อาคารททำการ2560 1 ๑๘๑๑๐๑ 0435

 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ 132  ถนนสระบุรี-หล่มสัก หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-3311 โทรสาร 0-5671-3312

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook:  https://www.facebook.com/phetchabun.forensic

facebook page