กลุ่มงานอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (2)

 

 commander9

พ.ต.อ.ภานุ  พิทยาเวชวิวัฒน์
นวท.(สบ 4) กคพ.ศพฐ.6

กลุ่มงานตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.6
ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678