กลุ่มงานชีววิทยาและดีเอ็นเอ

 

 commander11

พ.ต.อ.หญิง สิริพร การุณวงษ์
นวท.(สบ 4) กชว.ศพฐ.6

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.6
ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678