กลุ่มงานตรวจเอกสาร

 

 commander10

พ.ต.อ.พรชัย  ผะอบทิพย์
 
นวท.(สบ 4) กอส.ศพฐ.6

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.6
ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678