กลุ่มงานตรวจเอกสาร

 

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

Questioned Document Subdivision

 IMG 20200124 153519
 พ.ต.อ.พรชัย ผะอบทิพย์
Pol.Col. Phornchai Phaoptip
นวท.(สบ ๔) กอส.ศพฐ.๖ 
โทร 06-4429-9789

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ประเภทเอกสาร วัตถุร่องรอย และเงินตราปลอมแปลง

หมายเหตุ : จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี 2564


ที่ตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ ตั้งอยู่ เลขที่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

โทร (055) 322-699 Fax (055) 322-678

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook page