กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ (Chemistry and Physics Sub-division)

        กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

       พตอ หญง เอออารย กคม      
   พ.ต.อ.หญิง เอื้ออารี พันธ์ศิริ      
      นวท.(สบ 4) กคม.ศพฐ.6 
      โทร 09-5592-0497      
                   ruj poo    
     ร.ต.ท.วรุต  จี่มุก ร.ต.ท.ญาณภัทร  ตุ่มคำ     
    นวท.(สบ 1) กคม.ศพฐ.6 นวท.(สบ 1) กคม.ศพฐ.6     
da                                            kae   o                                                  jj
 ด.ต.ปรีดา  นุ่มนิ่ม ด.ต.ขจรเกียรติ  ปานศรีนวล   ส.ต.ต.ธีรวัฒน์  หินแก้ว  ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์  จ้ำดา
ผบ.หมู่ กคม.ศพฐ.6  ผบ.หมู่ กคม.ศพฐ.6   ผบ.หมู่ กคม.ศพฐ.6    ผบ.หมู่ กคม.ศพฐ.6 

 


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ
ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง,นาก) 

รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ และเลขหมายประจำตัวรถ เลขหมายประจำเครื่องยนต์รถ กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ

หมายเหตุ : เปรียบเทียบสี/วัสดุ จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี 2563 และตรวจทางฟิสิกส์ จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี 2564

25980ช่องทางการติดต่อทางไลน์


ที่ตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ตั้งอยู่ เลขที่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

โทร (055) 322-699 ต่อ 304 Fax (055) 322-678

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook page