กลุ่มงานเคมี ฟิสิกส์

 

 phichit

พ.ต.อ.พรชัย  ผะอบทิพย์

นวท.(สบ 4) กคม.ศพฐ.6

กลุ่มงานตรวจเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.6
ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678