กลุ่มงานอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

Computer Forensic Subdivision

 พ.ต.อ.พรชย

พ.ต.อ.พรชัย วิชชุตารัช

Pol.Col. Pornchai Witchutarat

นวท.(สบ 4) กคพ.ศพฐ.6

โทร 08-1953-9892

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โดยตรวจพิสูจน์ข้อมูลดิจิตตอลที่บันทึกในหน่วยบันทึกข้อมูลหรือหน่วยความจำคอมพิวเตอร์
ตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจพิสูจน์การตัดต่อสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์ ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบร่องรอยบนแผ่นซีดี

หมายเหตุ : จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี 2564

 


 

กลุ่มงานตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.6
ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook page