กลุ่มงานอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

 

 IMG 2388

พ.ต.อ.สุรพล ใจแสน
นวท.(สบ 4) กคพ.ศพฐ.6

กลุ่มงานตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.6
ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678