กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

799A5D9E D7A4 405B A752 675DD9F5C6A0

 พ.ต.อ.หญิง น้ำฝน โพธิ์นิยม
นวท.(สบ 4) กยส.ศพฐ.6

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

ศพฐ.6 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 ต่อ 319 โทรสาร : 0-5532-2678