กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

Nacrotics Subdivision

   รป นำฝน  
   พ.ต.อ.หญิง น้ำฝน โพธิ์นิยม
 
  Pol.Col. Namphon Poniyome
 
  นวท.(สบ ๔) กยส.ศพฐ.๖   
  โทร 09-5640-7454  
รป ศรวนย   รป ณฐกร
พ.ต.ท.หญิง ศรวนีย์ มณีรัตน์
  ร.ต.อ.ณฐกร อ่อนแสง
Pol.Lt.Col. Sarawanee Maneerat
  Pol.Capt. Natakon Orsaeng
นวท.(สบ ๓) กยส.ศพฐ.๖
  นวท.(สบ ๑) กยส.ศพฐ.๖
 โทร 08-1888-3952    

ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ตามกกฏหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด


ที่ตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ ตั้งอยู่ เลขที่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

โทร (055) 322-699 ต่อ 319 Fax (055) 322-678

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook page