กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

  commander8

  พ.ต.อ.กฤช  โอภาสนิพัทธ์
นวท.(สบ 4) กนฝ.ศพฐ.6

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง  ศพฐ.6
ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 ต่อ 308  โทรสาร : 0-5532-2678