กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

 

1541662785760 

  พ.ต.อ.เชี่ยวชัย   พงศ์อัมพรขจี
นวท.(สบ 4) กอป.ศพฐ.6

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน  
ศพฐ.6 ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5532-2699 ต่อ 102 โทรสาร : 0-5532-2678