กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

ผกก

พ.ต.อ.ภาณุ พิทยาเวชวิวัฒน์
นวท.(สบ 4) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.6

 

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.6 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 ต่อ 214 โทรสาร : 0-5532-2678

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.