กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

Crime Scene Investigation Subdivision

   ผกก.กง EDIT  
   พ.ต.อ.หญิง ขวัญฤทัย ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
 
  Pol.Col. Kwanreuthai Piyawongroongrueng
 
  นวท.(สบ ๔) กสก.ศพฐ.๖   
  โทร 08-1315-4454  
พตทญ เรณกา 06  พตท หาญณรงค 06 พตทญ สนนทา 06
พ.ต.ท.หญิง เรณุกา หมอนแพร
พ.ต.ท.หาญณรงค์ ตุ้มประสิทธิ์ พ.ต.ท.หญิง สุนันทา ศรีพันนาม
Pol.Lt.Col. Renuka Monphae
Pol.Lt.Col. Hannarong Tumprasit Pol.Lt.Col. Sunanta Sriphannam
นวท.(สบ ๓) กสก.ศพฐ.๖
นวท.(สบ ๓) กสก.ศพฐ.๖ นวท.(สบ ๓) กสก.ศพฐ.๖
 โทร 08-9638-7344  โทร 08-1971-2991  โทร 09-5615-1491
พตต บญญาภาส 06   พตตญ ศลสภทร 06
พ.ต.ต.บุญญาภาส เพ็งฤกษ์
  พ.ต.ต.หญิง ศีลสุภัทร์ อุ่นขจี
Pol.Maj. Boonyapat Phengraek
  Pol.Maj. Sinsupat Unkajee
นวท.(สบ ๒) กสก.ศพฐ.๖   นวท.(สบ ๒) กสก.ศพฐ.๖
โทร 06-1342-3535   โทร 09-1026-9954

ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุ ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน


ที่ตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ ตั้งอยู่ เลขที่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

โทร (055) 322-699 ต่อ 214 Fax (055) 322-678

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook page