กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

 

 commander6

พ.ต.อ.หญิง กฤษฎี  พงศ์อัมพรขจี
นวท.(สบ 4) กชช.ศพฐ.6

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศพฐ.6
ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678
งานอำนวยการ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การเงินและพัสดุ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.