กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

Forensic Specialist Subdivision

 

     พ.ต.อ.หญง กฤษฏ พงศอมพรขจ1 
 พ.ต.อ.หญิง กฤษฎี  พงศ์อัมพรขจี

Pol.Col Krisadee  Pongampornkagee

นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๖
 โทร 08-1596-7866

 

ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย

ให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วยที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook page