JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

ประมวลภาพกิจกรรม ศพฐ 6

  • 16 ก.พ. 2560
  • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-11.40 น. พ.ต.อ.หญิง นวลละออง จรูญชาติ ได้เป็นประธานคณะกรรมการในการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางภาชการ รวมทั้งสิ้น 30 รายการ

  • 1-2 ก.พ. 2560
  • วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะ ตส. ได้ตรวจการปฏิบัติงานของ ศพฐ.6 โดยมี พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.6 และข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศพฐ.6 ชั้น 1


  • 14-15 ก.พ. 2560
  • วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 พฐ.จว.อุทัยธานี รับการตรวจสอบภายในจาก สตส.

  • 9-10 ก.พ. 2560
  • วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 พฐ.จว.นครสวรรค์ รับการตรวจสอบภายในจาก สตส.

ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 !!!

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
 
(ร่างประกาศประกวดราคา)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องประชุมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องประชุมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
คลิกรายละเอียด 
 
 
ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด 
 
 
ยกเลิก!!  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด 
 
 
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องประชุมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด 
 
 
ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด 
 
 
 
ยกเลิก!! ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด
 
ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
คลิกรายละเอียด
 

การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559
คลิกรายละเอียด

 

การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ 
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559
คลิกรายละเอียด

 

การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ 

คลิกรายละเอียด