JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

ประมวลภาพกิจกรรม ศพฐ 6

 • 4 มิ.ย.63
 • วันนี้ 4 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ5) พฐก. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศพฐ.6 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในไตรมาส 1-3 และที่จะต้องดำเนินการในช่วงไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.63), ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนรวมทั้งติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ส่วนที่ให้บริการประชาชน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว รอง ผบก. ศพฐ.6 และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ

 • 1 พ.ค.2563
 • วันนี้ 1 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชูชาติ โชคสถาพร ผบก.อก.ภ.6, พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณฑศรี รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ สนง.ผบช.ภ.6 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 พร้อมนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย , เจลล้างมือ , เอทานอลแปลงสภาพ 75% สำหรับใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ , face shield และข้าวสาร ไว้ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 โดยมี พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว รอง ผบก.ศพฐ.6 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 อ.เมือง จว.พิษณุโลก ในการมอบสิ่งของได้ปฏิบัติตามแนวทาง พรก.ฉุกเฉิน โควิด-19 โดยใช้ social distancing เว้นระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัย


 • 9 มี.ค.2563
 • วันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓  พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว รอง ผบก.ศพฐ.๖ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรม ฺBig Cleaning Day
  ตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื่อ Covid 19 และนำข้าราชการ ศพฐ.๖ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ตั้งหน่วย

 • 6 มี.ค.2563
 • วันที่ ๖ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว รอง ผบก.ศพฐ.๖ ได้มาเป็นเกียรติ เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ น.ศ. ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ้นสุดลงแล้ว ณ วันนี้ ซึ่งเป็น

  น.ศ.จาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑๔ คน และ น.ศ. ม.นเรศวร จำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ คน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และอวยพรให้ นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต

  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศพฐ.๖

กิจกรรมพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ในสังกัด ศพฐ.6

 • 3 มิถุนายน 2563
 • วันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สุรพล ใจแสน นวท.(สบ๔) พฐ.จว.ตาก ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโบราณสถานเนินโองโมงธรรมศุทธิ บ้านเกาะลาน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ตาก ร่วมกับ ภ.จว.ตาก ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนบ้านเกาะลาน  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 • 2 ม.ค.2563
 • เมื่อวันที่ ๒ ธค.๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว รอง ผบก.ศพฐ.๖ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรพล  ใจแสน  นวท.(สบ4) พฐ.จว.ตาก และ เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐ.จว.ตาก เข้าร่วมรับฟังแนวทางการติดตามคดีลักตู้เอทีเอ็ม ในเขตพื้นที่ สภ.เมืองตาก ของ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. ณ สภ.เมืองตาก


 • 27 ธ.ค.2562
 • วันนี้ ( ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ ) เวลา ๑๐.๔๕ น. พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.  ได้เดินทางมาที่ พฐ.จว.ตาก ได้พบ พ.ต.อ.สุรพล ใจแสน นวท(สบ.๔) พฐ.จว.ตาก พร้อมข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.ตาก อยู่ปฎิบัติหน้าที่ได้ฟังบรรยายสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรคของงานในหน้าที่ ได้ให้แนวทางในการปฎิบัติราชการตามนโบายของนายกรัฐมนตรี  ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร. และให้กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่

 • 18 ธ.ค.2562
 • วันนี้ ( ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ ) เวลา ๑๘.๐๐น.  พล.ต.ต.สันติ์  สุขวัจน์  รอง ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ  ได้เดินทางมาที่ พฐ.จว.ตาก ได้พบ  พ.ต.อ.สุรพล  ใจแสน  นวท(สบ.๔) พฐ.จว.ตาก พร้อมข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.ตาก ให้การต้อนรับ และได้ตรวจระบบงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ งานยาเสพติด  และงานทะเบียนประวัติ พร้อมนี้ได้ประชุมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานให้ พฐ.จว.ตากทราบและถือปฏิบัติต่อไป
   

ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 !!!

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ newff24
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ newff24
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์ newff24
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 คลิกรายละเอียด