JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

facebook page

กิจกรรมพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ในสังกัด ศพฐ.6

  • 14 ก.พ. 2565
  • วันที่ 14 ก.พ. 65 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.สาธิต  ก้อนแก้ว  ผบก.ศพฐ.6 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด  ณ วัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

  • 10 ก.พ. 2565
  • วันนี้(10 ก.พ 65) เวลา 10.00 น. ศพฐ.6 ได้กำหนดให้มีการประชุมบริหาร ศพฐ.6 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผบก.ศพฐ.6, นวท.(สบ 5) ศพฐ.6, รอง ผบก.ศพฐ.6, ผกก.ฝอ.ศพฐ.6 และ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.6 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.6 ชั้น 4 ในส่วนของ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ google meet ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อราชการและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัด โดยก่อนการประชุมได้มีการรายงานตัวของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผบ.หมู่ ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด ศพฐ.6


  • 24 ม.ค. 2565
  • วันที่ 24 ม.ค.2565 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.สาธิต ก้อนแก้ว ผบก.ศพฐ.6 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บขยะ ตลอดถนนซอยเรืองสุข หมู่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

  • 29 ธ.ค. 2564 (2)
  • วันที่ 29 ธ.ค.64 เวลา 10.00 น. ศพฐ.6 ได้กำหนดให้มีการประชุมบริหาร ศพฐ.6 โดยมี ผบก.ศพฐ.6, นวท.(สบ 5) ศพฐ.6, รอง ผบก.ศพฐ.6, ผกก.ฝอ.ศพฐ.6 และ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.6 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.6 ชั้น 4 ในส่วนของ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อราชการและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัด

ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 !!!

o  จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดยวิธีการขายทอดตลาด newff24
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง และโรงจอดรถ 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คลิกรายละเอียด

o  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คลิกรายละเอียด

o  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง และโรงจอดรถ 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย 
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 คลิกรายละเอียด

o  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ โดย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖  
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คลิกรายละเอียด