JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

ประมวลภาพกิจกรรม ศพฐ 6

  • 12 ม.ค. 2560
  • วันที่ 12 มกราคม  2560 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.อัครพล ศรีเสาวลักษณ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี  รรท.ผบก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ ศพฐ.6  มี พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส  รอง ผบก.ศพฐ.ให้การต้อนรับ และเรียนเชิญประชุมมอบนโยบายและรับทราบปัญหา ขัดข้อง  ณ ห้องประชุม ชั้น 1อาคาร ศพฐ.6

  • 11 ม.ค. 2560 - 15.00น.
  • วันที่ 11 มกราคม  2560 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ. ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.6  และ ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว. เพชรบูรณ์  ให้การต้อนรับ  คณะของ กต.จต. ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ที่ พฐ.จว.เพชรบูรณ์


  • 11 ม.ค. 2560 - 12.00น.
  • วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. ศพฐ.6  โดย พ.ต.อ.หญิง สุภาวดี แสงเดือนฉาย ผกก.ฝอ.ศพฐ.6     ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวันของ ศพฐ.6 (ขนมจีน แกงเขียวหวาน น้ำยาปลาช่อน และขนมหวาน)

  • 29 ธ.ค. 2559 - 10.30น.
  • วันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.๖และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๖ ร่วมทำบุญถวายภัตตราหารเพล     พระสงฆ์จากวัดโพธิญาณ อ.เมือง จว.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ศพฐ.๖

ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 !!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
 
(ร่างประกาศประกวดราคา)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องประชุมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องประชุมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
คลิกรายละเอียด 
 
 
ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด 
 
 
ยกเลิก!!  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด 
 
 
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องประชุมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด 
 
 
ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด 
 
 
 
ยกเลิก!! ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด
 
ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
คลิกรายละเอียด
 

การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559
คลิกรายละเอียด

 

การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ 
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559
คลิกรายละเอียด

 

การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ 

คลิกรายละเอียด